10 درصد ایام معمول

15 درصد ماه رمضان و زمستان به غیر از ایام تعطیل و نوروز

نشانی: شیراز، خیابان زند، خیابان انوری

تلفن: 32337830-071

071-32302028

071-32331586


پایگاه اینترنتی: http://www.sasan-hotel.com/

ادامه مطلب: هتل ساسان شیراز

پایگاه اینترنتی گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی

 

مهمانسراي جهانگردي آستارا

درجه: 2 ستاره

آدرس: خیابان حكیم نظامی، روبروی اداره بهداشت، كدپستی: 4411 - 43915

تلفن: 44822134-013 و 44816063-013

میانگین درصد تخفیف: 37%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 15% فروردین  (15 روز دوم) 45%

اردیبهشت: 40%

خرداد: 35%

تیر: 35%

مرداد: 30%

شهریور: 10%

مهر: 40%

آبان: 45%

آذر: 45%

دی: 45%

بهمن: 45%

اسفند: 45%

نرخ عادی

اتاق دو تخته: 196.900 تومان
سوئیت سه تخته: 363.200 تومان
سوئیت چهار تخته: 393.300 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي بندرانزلي

درجه: 2 ستاره

آدرس: كیلومتر 5 جاده انزلی به آستارا، جنب نمایشگاه بین المللی، صندوق پستی: 290

تلفن: 44502511-013 و 44502902-013

میانگین درصد تخفیف: 32%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 10% فروردین  (15 روز دوم) 40%

اردیبهشت: 35%

خرداد: 25%

تیر: 30%

مرداد: 20%

شهریور: 10%

مهر: 25%

آبان: 40%

آذر: 45%

دی: 45%

بهمن: 45%

اسفند: 40%

 

نرخ عادی

اتاق دو تخته رو به دریا: 187.000 تومان
اتاق دو تخته پشت به دریا: 176.000 تومان
کانکت چهار تخته رو به دریا: 374.000 تومان
کانکت چهار تخته پشت به دریا: 352.000 تومان

____________________________________________________

مهمانسراي جهانگردي لاهيجان

درجه: 2 ستاره

آدرس: خیابان امام، جنب استخر كدپستی: 1399 - 44156

تلفن: 42233051-013

میانگین درصد تخفیف: 21%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 10% فروردین  (15 روز دوم) 25% 

اردیبهشت: 10%

خرداد: 15%

تیر: 25%

مرداد: 10%

شهریور: 5%

مهر: 25%

آبان: 25%

آذر: 30%

دی: 30%

بهمن: 30%

اسفند: 30%

 

نرخ عادی

اتاق دو تخته: 189.000 تومان
سوئیت دو تخته: 254.000 تومان
سوئیت دو خوابه: 411.000 تومان

____________________________________________________

 

مجتمع جهانگردي ناهارخوران گرگان

درجه: 3 ستاره

آدرس: گرگان، بلوار ناهار خوران مجتمع جهانگردی ناهار خوران

تلفن: 32541386-017 و 32540034-017 و تلفن: 32541384-017

میانگین درصد تخفیف: 29%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 10%  فروردین 40%  (15 روز دوم)

اردیبهشت: 25%

خرداد: 25%

تیر: 30%

مرداد: 25%

شهریور: 10%

مهر: 25%

آبان: 35%

آذر: 35%

دی: 40%

بهمن: 40%

اسفند: 35%

 

نرخ عادی

اتاق دو تخته هتلی: 189.000 تومان
کلبه دو تخته: 163.000 تومان
سوئیت سه تخته: 340.000 تومان
سوئیت رویال چهار تخته: 394.000 تومان

____________________________________________________

 

مجتمع جهانگردي چالوس

درجه: 2 ستاره

آدرس: کیلومتر 5 جاده چالوس به کرج، مقابل پارک فین

تلفن: 52120293-011 و 52226537-011

میانگین درصد تخفیف: 40%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 10% فروردین  (15 روز دوم) 50% 

اردیبهشت: 40%

خرداد: 35%

تیر: 40%

مرداد: 35%

شهریور: 20%

مهر: 40%

آبان: 45%

آذر: 50%

دی: 50%

بهمن: 50%

اسفند: 50%

 

نرخ عادی

سوئیت دو تخته: 95.000 تومان
ویلای سه تخته: 200.000 تومان
ویلای چهار تخته ویژه: 230.000 تومان
کلبه سه تخته: 95.000 تومان
کومه سه تخته: 110.000 تومان
ویلای بزرگ چهار تخته: 230.000 تومان
سوئیت ویژه دو تخته: 110.000 تومان
سوئیت ویژه چهار تخته: 200.000 تومان

____________________________________________________

مجتمع جهانگردي چلندر

درجه: 2 ستاره

آدرس: نوشهر، كیلومتر 18 جاده نوشهر به نور

تلفن: 52042811-011 و 52046318-011

میانگین درصد تخفیف: 41%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 15% فروردین  (15 روز دوم) 50%

اردیبهشت: 40%

خرداد: 40% 

تیر: 40%

مرداد: 40%

شهریور: 40%

مهر: 25%

آبان: 40%

آذر: 45%

دی: 50%

بهمن: 45%

اسفند: 45%

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 120.000 تومان
سوئيت سه تخته: 152.000 تومان
ويلاي دوخوابه: 321.000 تومان
كلبه سه تخته: 140.000 تومان
كومه سه تخته: 150.000 تومان
ويلاي يك خوابه سه تخته: 261.000 تومان
ويلاي دو خوابه ويژه: 387.000 تومان

____________________________________________________

مجتمع جهانگردي خزرشهر

درجه: 3 ستاره

آدرس: بابلسر، كیلومتر 6 جاده بابلسر به فریدو نكنار، خزرشهر جنوبی

تلفن: 35271446-011

میانگین درصد تخفیف: 26%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 10% فروردین  (15 روز دوم) 35% 

اردیبهشت: 30%

خرداد: 30%

تیر: 30%

مرداد: 15%

شهریور: 10%

مهر: 30%

آبان: 25%

آذر: 30%

دی: 30%

بهمن: 30%

اسفند: 30%

 

نرخ عادی

ويلاي ويژه شش تخته: 366.000 تومان
ويلاي معمولي شش تخته: 366.000 تومان
ويلاي ويژه چهارتخته: 305.000 تومان
ويلاي معمولي چهارتخته: 305.000 تومان
ويلاي شش تخته سوپرويژه: 366.000 تومان
____________________________________________________

 

مجتمع جهانگردي ديزين

درجه: 4 ستاره

آدرس: كرج، كیلومتر 75 جاده چالوس،

تلفن: 35212978-026 

میانگین درصد تخفیف: 48%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 45% فروردین  (15 روز دوم) 50%

اردیبهشت: 50%

خرداد: 50%

تیر: 50%

مرداد: 50%

شهریور: 50%

مهر: 50%

آبان: 50%

آذر: 50%

دی: 45%

بهمن: 40%

اسفند: 45%

 

تور مجازی: http://vt.ittic.com/dizin/_html5/index.html

 

نرخ عادی

سوئيت ويژه رويال: 1.230.000 تومان
ويلاي چهارتخته: 762.000 تومان
اتاق هفت تخته (دوبلكس): 712.000 تومان
اتاق سه تخته هتل يك: 357.000 تومان
اتاق دوتخه هتل يك (رو به پيست): 250.000 تومان
ويلا همكف (سه خوابه چهارتخته): 556.000 تومان
اتاق چهارتخته: 434.000 تومان
اتاق پنج تخته: 503.000 تومان
سوئيت دوخوابه چهارتخته (هتل يك): 651.000 تومان
ويلاي بزرگ پنج تخته: 815.000 تومان
سوئيت دوخوابه چهارتخته هتل دو: 651.000 تومان
اتاق دوتخته رو به پاركينگ: 250.000 تومان
ويلاي چهارتخته VIP (ویژه): 1.230.000 تومان
اتاق سه تخته هتل دو: 357.000 تومان
اتاق دوتخته هتل دو (رو به پيست): 250.000 تومان
اتاق چهارتخته (هتل دو): 434.000 تومان
____________________________________________________

 

مجتمع جهانگردي شمشك

درجه: 2 ستاره

آدرس: شمیرانات، رودبار قصران، شمشك

تلفن: 26526260-021و 26527424-021

میانگین درصد تخفیف: 46%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 45% فروردین  (15 روز دوم) 50% 

اردیبهشت: 50%

خرداد: 45%

تیر: 45%

مرداد: 45%

شهریور: 45%

مهر: 45%

آبان: 50%

آذر: 50%

دی: 40%

بهمن:40%

اسفند: 45%

 تور مجازی: http://vt.ittic.com/shemshak/_html5/index.html

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 237.000 تومان
سوئيت چهارتخته: 348.000 تومان
سوئيت ويژه چهارتخته: 676.000 تومان

____________________________________________________

 

مجتمع جهانگردي ميگون

درجه: 3 ستاره

آدرس: میگون، فشم

تلفن: 26513261-021

میانگین درصد تخفیف: 45%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 40%  فروردین  (15 روز دوم) 50% 

اردیبهشت: 50%

خرداد: 45%

تیر: 45%

مرداد: 40%

شهریور: 45%

مهر: 45%

آبان: 45%

آذر: 45%

دی: 45%

بهمن: 45%

اسفند: 45%

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 226.000 تومان
سوئيت چهارتخته: 521.000 تومان
ويلاي دوبلكس چهارتخته: 549.000 تومان
ويلاي معمولي چهارتخته: 506.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي بيرجند

درجه: 3 ستاره

آدرس: خیابان ارتش روبروی بیمارستان بوعلی

تلفن: 32229427-056 و 32225145-056

میانگین درصد تخفیف: 40%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 40% فروردین  (15 روز دوم) 45% 

اردیبهشت: 40%

خرداد: 40%

تیر: 45%

مرداد: 40%

شهریور: 35%

مهر: 40%

آبان: 40%

آذر: 40%

دی: 40%

بهمن: 40%

اسفند: 40%

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 199.000 تومان
اتاق سه تخته: 254.000 تومان
سوئيت سه تخته: 298.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي زاهدان

درجه: 3 ستاره

آدرس: میدان میرجاوه، خیابان جام جم، روبروی بیمارستان خاتم

تلفن: 33220113-054 و 33220113-054

میانگین درصد تخفیف: 30%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 40%  فروردین  (15 روز دوم) 40% 

اردیبهشت: 35%

خرداد: 35%

تیر: 35%

مرداد: 35%

شهریور: 30%

مهر: 25%

آبان: 25%

آذر: 25%

دی: 25%

بهمن: 25%

اسفند: 30%

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 223.000 تومان
اتاق سه تخته: 280.000 تومان
سوئيت دوتخته ويژه: 351.000 تومان
ويلاي دو خوابه: 325.000 تومان
كومه: 163.000 تومان
سوئيت سه نفره: 244.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي سمنان

درجه: 3 ستاره

آدرس: میدان معلم، بلوار بسیج، جنب جهاد کشاورزی استان کدپستی : 3519863151

تلفن: 33441433-023 و 33459122-023

میانگین درصد تخفیف: 28%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 25%  فروردین  (15 روز دوم) 35%

اردیبهشت: 30%

خرداد: 30%

تیر: 35%

مرداد: 30%

شهریور: 15%

مهر: 25%

آبان: 30%

آذر: 30%

دی: 30%

بهمن: 30%

اسفند: 25%

 تور مجازی: http://vt.ittic.com/semnan/_html5/index.html

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 167.000 تومان
سوئيت چهارتخته: 348.000 تومان
اتاق سه تخته: 208.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي بسطام

درجه: 3 ستاره

آدرس: کیلومتر 6 جاده شاهرود آزادشهر، بلوار شهید بهشتی جنب پارک شهرداری

تلفن: 32523811-023 و 32524596-023

میانگین درصد تخفیف: 31% 

تخفیف در ماه های مختلف: 10%

فروردین: (15 روز اول) 10%  فروردین  (15 روز دوم) 40%

اردیبهشت: 30%

خرداد: 25%

تیر: 35%

مرداد: 30%

شهریور: 15%

مهر: 25%

آبان: 35%

آذر: 40%

دی: 40%

بهمن: 40%

اسفند: 35%

 تور مجازی: http://vt.ittic.com/bastam/_html5/index.html

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 167.000 تومان
اتاق سه تخته: 207.000 تومان
سوئيت سه تخته: 233.000 تومان
سوئيت ويژه سه تخته: 251.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي دامغان

درجه: 2 ستاره

آدرس: چهارراه لاله، بلوار شمالی، جنب پارک ملت کدپستی: 3671695191

تلفن: 35239050-023 و 35242070-023

میانگین درصد تخفیف: 19%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 5% فروردین  (15 روز دوم) 25% 

اردیبهشت: 15%

خرداد: 15%

تیر: 30%

مرداد: 15%

شهریور: 5%

مهر: 10%

آبان: 20%

آذر: 25%

دی: 25%

بهمن: 25%

اسفند: 25%

 تور مجازی: http://vt.ittic.com/damghan/_html5/index.html

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 131.000 تومان
اتاق سه تخته: 164.000 تومان
سوئيت چهارتخته: 280.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي شاهرود

درجه: 2 ستاره

آدرس: میدان آزادی، خیابان فردوسی، خیابان صادقیان

تلفن: 32244288-023 و 32226078-023

میانگین درصد تخفیف: 11%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 5% فروردین  (15 روز دوم) 15% 

اردیبهشت: 10%

خرداد: 10%

تیر: 15%

مرداد: 10%

شهریور: 5%

مهر: 5%

آبان: 15%

آذر: 15%

دی: 15%

بهمن: 15%

اسفند: 10%

تور مجازی: http://vt.ittic.com/Shahrud/_html5/index.html

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 131.000 تومان
اتاق سه تخته: 164.000 تومان
سوئيت چهارتخته: 280.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي كرمان

درجه: 3 ستاره

آدرس: بلوار جمهوری اسلامی، نبش چهارراه شفا، كدپستی: 7618643895

تلفن: 5-32445203-034

میانگین درصد تخفیف: 15%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 15% فروردین  (15 روز دوم) 20% 

اردیبهشت: 10%

خرداد: 20%

تیر: 25%

مرداد: 15%

شهریور: 10%

مهر: 10%

آبان: 15%

آذر: 25%

دی: 15%

بهمن: 10%

اسفند: 10%

تور مجازی: http://vt.ittic.com/TalarKerman/_html5/index.html

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 253.000 تومان
سوئيت رويال سه تخته: 482.000 تومان
سوئيت سه تخته: 390.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي سيرجان

درجه: 2 ستاره

آدرس: خیابان خیام، روبروی سینمای قدس

تلفن: 42207878-034 و 42205175-034

میانگین درصد تخفیف: 32%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 40% فروردین  (15 روز دوم) 35% 

اردیبهشت: 35%

خرداد: 35%

تیر: 35%

مرداد: 35%

شهریور: 35%

مهر: 30%

آبان: 30%

آذر: 30%

دی: 25%

بهمن: 30%

اسفند: 30%

 

نرخ عادی

اتاق يكتخته: 112.000 تومان
اتاق دوتخته: 169.000 تومان
اتاق سه تخته: 210.000 تومان
سوئيت سه تخته: 196.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي ماهان

درجه: 1 ستاره

آدرس: میدان قرنی ، روبروی نیروی انتظامی

تلفن: 33772700-034 و 33775700-034

میانگین درصد تخفیف: 39%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 20% فروردین  (15 روز دوم) 40% 

اردیبهشت: 40%

خرداد: 40%

تیر: 40%

مرداد: 40%

شهریور: 35%

مهر: 35%

آبان: 40%

آذر: 40%

دی: 45%

بهمن: 40%

اسفند: 40%

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 97.000 تومان
اتاق سه تخته: 122.000 تومان
سوئيت چهارتخته: 155.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي رفسنجان

درجه: 3 ستاره

آدرس: خیابان امام خمینی، نرسیده به میادن قدس، كدپستی: 7166131722

تلفن: 34283050-034 و 34282050-034

میانگین درصد تخفیف: 34%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 35% فروردین  (15 روز دوم) 35% 

اردیبهشت: 35%

خرداد: 35%

تیر: 40%

مرداد: 40%

شهریور: 30%

مهر: 30%

آبان: 35%

آذر: 35%

دی: 30%

بهمن: 30%

اسفند: 30%

 

نرخ عادی

اتاق دونفره: 122.000 تومان
اتاق سه تخته: 153.000 تومان
سوئيت سه تخته: 185.000 تومان
سوئيت چهارتخته: 216.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي ميناب

درجه: 1 ستاره

آدرس: خیابان امام خمینی(ره)، پارك ملت، كدپستی: 7981697543

تلفن: 42225863-076 و 42230375-076

میانگین درصد تخفیف: 36%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 30% فروردین  (15 روز دوم) 40% 

اردیبهشت: 40%

خرداد: 40%

تیر: 45%

مرداد: 40%

شهریور: 40%

مهر: 40%

آبان: 35%

آذر: 30%

دی: 30%

بهمن: 25%

اسفند: 30%

 

نرخ عادی

اتاق سه تخته: 150.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي بم

درجه: 2 ستاره

آدرس: بلوار امام خمینی، جنب فرمانداری

تلفن: 44313321-034

میانگین درصد تخفیف: 42%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 40% فروردین  (15 روز دوم) 45% 

اردیبهشت: 40%

خرداد: 45%

تیر: 45%

مرداد: 45%

شهریور: 40%

مهر: 45%

آبان: 40%

آذر: 40%

دی: 40%

بهمن: 40%

اسفند: 40%

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 115.000 تومان
سوئيت سه نفره: 174.000 تومان
سه تخته: 174.000 تومان
سوئيت رويال: 250.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي اروميه

درجه: 4 ستاره

آدرس: خیابان کاشانی ، صندوق پستی: 485

تلفن: 32223085-044 و 32223080-044

میانگین درصد تخفیف: 42%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 40% فروردین  (15 روز دوم) 45%

اردیبهشت: 40%

خرداد: 35%

تیر: 40%

مرداد: 40% 

شهریور: 35%

مهر: 45%

آبان: 45%

آذر: 45%

دی: 45%

بهمن: 45%

اسفند: 45%

 

نرخ عادی

اتاق يكتخته: 184.000 تومان
اتاق دو تخته: 236.000 تومان
اتاق سه تخته: 297.000 تومان
سوئيت دوتخته: 381.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي خوي

درجه: 2 ستاره

آدرس: خیابان انقلاب ، جنب باغ گلستان ، کد پستی: 58137

تلفن: 36440351-044 و 36449100-044

میانگین درصد تخفیف: 40%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 35% فروردین  (15 روز دوم) 45% 

اردیبهشت: 40%

خرداد: 40%

تیر: 40%

مرداد: 35%

شهریور: 40%

مهر: 40%

آبان: 45%

آذر: 40%

دی: 45%

بهمن: 40%

اسفند: 40%

 تور مجازی: http://vt.ittic.com/Khoy/_html5/index.html

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 143.000 تومان
سوئيت سه تخته: 255.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي ماكو

درجه: 2 ستاره

آدرس: خیابان امام خمینی، صندوق پستی: 316 - 8615

تلفن: 34223212-044 و 34223185-044

میانگین درصد تخفیف: 31%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 15% فروردین  (15 روز دوم) 40% 

اردیبهشت: 35%

خرداد: 30%

تیر: 30%

مرداد: 20%

شهریور: 15%

مهر: 30%

آبان: 40%

آذر: 40%

دی: 40%

بهمن: 35%

اسفند: 30%

 

نرخ عادی

اتاق يكتخته: 98.000 تومان
اتاق دوتخته: 134.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي زنجان

درجه: 2 ستاره

آدرس: بلوار خرمشهر، جنب صدا و سیما، کدپستی: 45157

تلفن: 33771910-024 و 33771930-024

میانگین درصد تخفیف: 27%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 20% فروردین  (15 روز دوم) 40% 

اردیبهشت: 25%

خرداد: 25%

تیر: 30%

مرداد: 15%

شهریور: 10%

مهر: 20%

آبان: 30%

آذر: 35%

دی: 40%

بهمن: 35%

اسفند: 35%

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 151.000 تومان
سوئيت دوتخته: 227.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي جلفا

درجه: 1 ستاره

آدرس: خیابان امام، جنب میدان شهید بهشتی،

تلفن: 42022220-041 و 42022824-041

میانگین درصد تخفیف: 31%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 10% فروردین  (15 روز دوم) 40% 

اردیبهشت: 30%

خرداد: 25%

تیر: 30%

مرداد: 15%

شهریور: 10%

مهر: 30%

آبان: 40%

آذر: 45%

دی: 40%

بهمن: 40%

اسفند: 40%

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 109.000 تومان
سوئيت سه تخته: 199.000 تومان
سوئيت 4 تخته: 282.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي مرند

درجه:  ستاره

آدرس: مرند، کیلومتر 4 جاده قدیم مرند به تبریز، صندوق پستی: 118

تلفن: 42237446-041

میانگین درصد تخفیف: 44%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 45% فروردین  (15 روز دوم) 50%

اردیبهشت: 45%

خرداد: 45%

تیر: 40%

مرداد: 40%

شهریور: 40%

مهر: 45%

آبان: 45%

آذر: 45%

دی: 45%

بهمن: 45%

اسفند: 45%

تور مجازی: http://vt.ittic.com/Marand/_html5/index.html

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 120.000 تومان
سوئيت سه تخته: 204.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي سراب

درجه: 1 ستاره

آدرس: خیابان شهید بهشتی، جنب پل تاجیار، کدپستی: 4717518

تلفن: 43223889-041

میانگین درصد تخفیف: 46%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 45% فروردین  (15 روز دوم) 50%

اردیبهشت: 45% 

خرداد: 45%

تیر: 45%

مرداد: 45%

شهریور: 40%

مهر: 45%

آبان: 50%

آذر: 50%

دی: 50%

بهمن: 45%

اسفند: 45%

 

نرخ عادی

اتاق يكتخته: 70.000 تومان
اتاق دوتخته: 110.000 تومان
اتاق سه تخته: 140.000 تومان
سوئيت سه تخته: 175.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي سنندج

درجه: 3 ستاره

آدرس: انتهای خیابان پاسداران، سه راه شالمان، جنب امور آب كد پستی: 6616943311

تلفن: 33623525-087 و 33623675-087

میانگین درصد تخفیف: 37%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 25% فروردین  (15 روز دوم) 45%

اردیبهشت: 35%

خرداد: 35%

تیر: 40%

مرداد: 30%

شهریور: 25%

مهر: 30%

آبان: 40%

آذر: 45%

دی: 45%

بهمن: 45%

اسفند: 45%

تور مجازی: http://vt.ittic.com/Sanandaj/_html5/index.html

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 204.000 تومان
اتاق سه تخته: 261.000 تومان
سوئيت سه تخته: 315.000 تومان
سوئيت يك خوابه چهارتخته: 370.000 تومان
سوئيت دوخوابه چهارتخته: 433.000 تومان
ويلاي دو خوابه: 480.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي غارعليصدر

درجه: 2 ستاره

آدرس: كبودرآهنگ، روستای غار علیصدر کدپستی : 6551144777

تلفن: 35444312-081 و 35444337-081

میانگین درصد تخفیف: 45%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 30% فروردین  (15 روز دوم) 50%

اردیبهشت: 45%

خرداد: 45%

تیر: 45%

مرداد: 40%

شهریور: 35%

مهر: 45%

آبان: 50%

آذر: 50%

دی: 50%

بهمن: 50%

اسفند: 50%

 تور مجازی: http://vt.ittic.com/Alisadr/_html5/index.html

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 183.000 تومان
اتاق سه تخته: 233.000 تومان
اتاق چهارتخته: 283.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي مريوان

درجه: 1 ستاره

آدرس: جنب دریاچه زریوار، صندوق پستی: 199 كد پستی: 6671817987

تلفن: 34532010-087 و 34521626-087

میانگین درصد تخفیف: 34%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 20% فروردین  (15 روز دوم) 45%

اردیبهشت: 25%

خرداد: 20%

تیر: 30%

مرداد: 25%

شهریور: 10%

مهر: 30%

آبان: 45%

آذر: 50%

دی: 50%

بهمن: 50%

اسفند: 45%

 

نرخ عادی

اتاق چهارتخته: 275.000 تومان
اتاق سه تخته: 227.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي اليگودرز

درجه: 1 ستاره

آدرس: بلوار امام خمینی شرقی، خیابان شاهد کد پستی: 6861835383

تلفن: 43323599-066 و 43338223-066

میانگین درصد تخفیف: 40%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 30% فروردین  (15 روز دوم) 45% 

اردیبهشت: 35%

خرداد: 40%

تیر: 40%

مرداد: 40%

شهریور: 30%

مهر: 40%

آبان: 40%

آذر: 45%

دی: 45%

بهمن: 45%

اسفند: 40%

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 90.000 تومان
اتاق سه تخته: 105.000 تومان
سوئيت سه تخته: 125.000 تومان
سوئيت چهارتخته: 125.000 تومان
سوئيت چهارتخته رويال: 195.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي سراب كيو (خرم آباد)

درجه: 2 ستاره

آدرس: خرم آباد، میدان 22 بهمن، جنب صدا و سیما کد پستی: 6817641136

تلفن: 33225672-066 و 33238142-066

میانگین درصد تخفیف: 30%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 10% فروردین  (15 روز دوم) 35% 

اردیبهشت: 25%

خرداد: 30%

تیر: 30%

مرداد: 25%

شهریور: 20%

مهر: 25%

آبان: 35%

آذر: 40%

دی: 40%

بهمن: 35%

اسفند: 30%

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 128.000 تومان
سوئيت دوتخته: 152.000 تومان
سوئيت چهارتخته: 191.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي يزد

درجه: 3 ستاره

آدرس: میدان امام حسین ، بلوار دانشجو ، جنب اداره ارشاد، کد پستی 8916713437

تلفن: 36249127-035

میانگین درصد تخفیف: 35%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 10% فروردین  (15 روز دوم) 30% 

اردیبهشت: 25%

خرداد: 40%

تیر: 40%

مرداد: 40%

شهریور: 35%

مهر: 30%

آبان: 30%

آذر: 40%

دی: 40%

بهمن: 40%

اسفند: 35%

تور مجازی: http://vt.ittic.com/Yazd/_html5/index.html

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 290.000 تومان
سوئيت سه تخته رويال: 520.000 تومان
سوئيت چهارتخته: 579.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي نائين

درجه: 1 ستاره

آدرس: خیابان شهید رجائی،جنب هلال احمر، کد پستی 8391913451

تلفن: 46253081-031 و 46253088-031

میانگین درصد تخفیف: 26%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 10% فروردین  (15 روز دوم) 35% 

اردیبهشت: 30%

خرداد: 25%

تیر: 25%

مرداد: 30%

شهریور: 15%

مهر: 25%

آبان: 25%

آذر: 30%

دی: 30%

بهمن: 30%

اسفند: 25%

تور مجازی: http://vt.ittic.com/Naeen/_html5/index.html

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 163.000 تومان
سوئيت دوبلكس: 163.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي گلپايگان

درجه: 2 ستاره

آدرس: بلوار شهید بهشتی،مهمانسرای جهانگردی،کد پستی 8771741338

تلفن: 57240867-031 و 57241866-031

میانگین درصد تخفیف: 36%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 20% فروردین  (15 روز دوم) 40% 

اردیبهشت: 25%

خرداد: 30%

تیر: 40%

مرداد: 40%

شهریور: 30%

مهر: 35%

آبان: 40%

آذر: 45%

دی: 40%

بهمن: 40%

اسفند: 40%

تور مجازی: http://vt.ittic.com/golpayegan/_html5/index.html

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 122.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي شهركرد

درجه: 2 ستاره

آدرس: بلوار شریعتی،روبروی شهرداری،کد پستی: 8816767567

تلفن: 32224892-038

میانگین درصد تخفیف: 31%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 20% فروردین  (15 روز دوم) 35% 

اردیبهشت: 25%

خرداد: 30%

تیر: 35%

مرداد: 15%

شهریور: 10%

مهر: 30%

آبان: 35%

آذر: 45%

دی: 35%

بهمن: 40%

اسفند: 40%

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 134.000 تومان
اتاق سه تخته: 157.000 تومان
اتاق چهارتخته: 174.000 تومان

____________________________________________________

 

هتل دلوار بوشهر

درجه: 4 ستاره

آدرس: خیابان رئیس علی دلواری، میدان دلیران تنگستان

تلفن: 33326346-077 و 33326342-077

میانگین درصد تخفیف: 26%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 15% فروردین  (15 روز دوم) 30% 

اردیبهشت: 30%

خرداد: 30%

تیر: 40%

مرداد: 40%

شهریور: 30%

مهر: 25%

آبان: 25%

آذر: 25%

دی: 20%

بهمن: 10%

اسفند: 15%

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 198.000 تومان
سوئيت كوچك دو تخته: 266.000 تومان
سوئيت بزرگ يك خوابه دو تخته: 360.000 تومان
اتاق سه تخته: 246.000 تومان
سوئيت بزرگ چهارتخته: 400.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي شيراز

درجه: 3 ستاره

آدرس: شیراز، كلبه سعدی ، ابتدای بلوار ابونصر،

تلفن: 3732224411-071 و 3732224412-071

میانگین درصد تخفیف: 31%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 15% فروردین  (15 روز دوم) 25% 

اردیبهشت: 15%

خرداد: 30%

تیر: 40%

مرداد: 35%

شهریور: 30%

مهر: 30%

آبان: 30%

آذر: 40%

دی: 35%

بهمن: 35%

اسفند: 30%

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 179.000 تومان
سوئيت لوكس: 356.000 تومان
سوئيت دوبلكس: 482.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي تخت جمشيد

درجه: 3 ستاره

آدرس: شیراز، كیلومتر 2 جاده تخت جمشید

تلفن: 43404001-071

میانگین درصد تخفیف: 41%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 25% فروردین  (15 روز دوم) 40% 

اردیبهشت: 30%

خرداد: 40%

تیر: 50%

مرداد: 45%

شهریور: 40%

مهر: 35%

آبان: 40%

آذر: 45%

دی: 45%

بهمن: 45%

اسفند: 40%

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 160.000 تومان
ويلاي يك خوابه: 200.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي ياسوج

درجه: 2 ستاره

آدرس: خیابان شهید دستجردی، تپه تل دراز

تلفن: 33227616-074

میانگین درصد تخفیف: 44%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) فروردین 30% (15 روز دوم) 50%

اردیبهشت: 40%

خرداد: 45%

تیر: 45%

مرداد: 40%

شهریور: 35%

مهر: 45%

آبان: 45%

آذر: 50%

دی: 50%

بهمن: 45%

اسفند: 45%

 تور مجازی: http://vt.ittic.com/yasooj/_html5/index.html

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته لوكس: 178.000 تومان
اتاق سه تخته لوكس: 214.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي استهبان

درجه: 2 ستاره

آدرس: بلوار قائم، خیابان میثم، بالاتر از اداره برق

تلفن: 53225490-071

میانگین درصد تخفیف:

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) فروردین  (15 روز دوم) 

اردیبهشت:

خرداد:

تیر:

مرداد:

شهریور:

مهر:

آبان:

آذر:

دی:

بهمن:

اسفند:

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 85.000 تومان
سوئيت دو نفره: 156.000 تومان
دوتخته بدون حمام: 74.000 تومان
اتاق سه تخته: 107.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي فسا

درجه: 2 ستاره

آدرس: بلوار شهید بهشتی، روبروی ترمینال قدیم

تلفن: 53334448-071

میانگین درصد تخفیف: 34%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) 25% فروردین  (15 روز دوم) 40%

اردیبهشت: 35%

خرداد: 35%

تیر: 40%

مرداد: 35%

شهریور: 35%

مهر: 35%

آبان: 35%

آذر: 30%

دی: 30%

بهمن: 30%

اسفند: 30%

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 115.000 تومان
سوئيت دو نفره: 204.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي فيروز آباد

درجه: 2 ستاره

آدرس: میدان گاز(میدان هنگ)

تلفن: 38722106-071 و 38723699-071

میانگین درصد تخفیف: 38%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) فروردین 20% (15 روز دوم) 40%

اردیبهشت: 35%

خرداد: 40%

تیر: 40%

مرداد: 40%

شهریور: 40%

مهر: 40%

آبان: 40%

آذر: 40%

دی: 35%

بهمن: 40%

اسفند: 35%

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 117.000 تومان

____________________________________________________

 

مهمانسراي جهانگردي لار

درجه: 3 ستاره

آدرس: شهر جدید بلوار جمهوری اسلامی، مقابل ثبت احوال

تلفن: 52241271-071

میانگین درصد تخفیف: 38%

تخفیف در ماه های مختلف:

فروردین: (15 روز اول) فروردین 35% (15 روز دوم) 40%

اردیبهشت: 40%

خرداد: 40%

تیر: 45%

مرداد: 40%

شهریور: 40%

مهر: 40%

آبان: 40%

آذر: 35%

دی: 35%

بهمن: 30%

اسفند: 35%

 

نرخ عادی

اتاق دوتخته: 155.000 تومان
سوئيت دو تخته: 275.000 تومان
سوئيت ويژه چهارتخته: 275.000 تومان

 

20 درصد تخفیف اقامت در هتل و استفاده از استخر و سونا

(به جز از 29 اسفند تا 15 فروردین هر سال)

نشانی: شیراز - خیابان زند - هتل بین المللی پارس شیراز

تلفن: 07132332255

پایگاه اینترنتی: http://www.pars-international-hotel.com

ادامه مطلب: هتل بین المللی پارس

نماد اعتماد الکترونیک

ثبت نام سریع

 

 ثبت نام کارت دانشجویی بین المللی

ثبت نام کارت بین المللی هیات علمی

مزایای کارت

مزایای اقتصادی

هویت بین المللی

مزایای علمی

مزایای داخلی

مزایای خارجی

دریافت اپلیکیشن موبایل

 

 

حامیان جهانی کارت

            

 

تماس با ما

تلفن: 66564575-021

تلفن: 66564595-021

فکس: 89785560-021

موبایل: 09331301400

تلگرام: isicard@

ایمیل: info (at) isicard.ir